KURUMSAL

Kalite Politikası

Kozmetik, sağlık ve temel sağlık ürünleri üretim faaliyetlerimiz ile ilgili süreçlerimizi, ISO 22716 GMP, ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekleri doğrultusunda oluşturur ve uygularız.

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, güvenilir ve aranan firma olmayı, topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı hedefleriz. Süreçlerimizde sürekli iyileştirme yaklaşımını uygular ve bu doğrultuda sistematik gözden geçirmelerle iyileştirmeye açık alanlarımızı belirler ve iyileştiririz.

Ürün ve üretim kalitemizin, güncel regülasyonlar, uygulanabilir tüm yasal gereklilikler doğrultusunda ve yerel ve uluslararası otoritelerin ilgili mevzuatlarına uygun olmasını sağlarız. Müşterilerimizin ve işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların yasal gerekliliklere ters düşmeyen taleplerini dikkate alırız. Tedarikçilerimiz ve fason iş yaptırdığımız kuruluşların yasalara uygunluğunu kontrol eder ve değerlendiririz.

Hedeflere ulaşılmasını, yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız. Müşteri ve tedarikçilerimizle karşılıklı faydayı arttıracak işbirlikleri kurar ve yürütürüz.

Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi, Kalite Sistemi’mizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması ve bilinç düzeyinin arttırılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

Çevre kapsamı;

Kopaş’ın kapsamın oluşturulabilmesi için, Çevre Yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini dış ve iç hususları, ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini dikkate alınarak belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir.

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA SANAYİ A.Ş Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Maslak Office Building Kat:13 34485 Maslak Istanbul Turkey

Kopaş, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi , GMP Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamakta, sürdürmekte ve geliştirmektedir.